OAK impact on water – nature – parks

De leefomgeving beter, mooier en toekomstbestendiger maken. Dat willen ze bij OAK. Zij werken aan cruciale thema’s als klimaatadaptatie, waterveiligheid, natuurherstel ramp, biodiversiteit en leefbare & vitale steden. OAK wil in zijn aanpak onderscheidend zijn door ‘inhoud’ en ‘mens’ te verbinden in een katalyserend proces. Met creativiteit, vakmanschap en hoogwaardige kennis worden soms tegenstrijdige belangen verenigd en wordt ruimtelijke kwaliteit zichtbaar en beleefbaar gemaakt. Adviseurs met impact! Dit realiseert OAK zij aan zij met de opdrachtgever. Studio Hands is verantwoordelijk geweest voor de nieuwe visuele identiteit.